O nama

Predsednik: Fuad Baba-Alić

Sekretar: Dragan Ristić

Sportske organizacije: 14

Sportski objekti

U cilju pružanja adekvatnih uslova za sport i rekreaciju u planu je da se u neposrednoj
blizini hotela „Stari Banat“ pristupi izgradnji sportsko-rekreativnog centra sa neophodnim
i pratećim sadržajima (sportski tereni, uređena šetališta i drugi sportski objekti).
Izgradnja ovakvog centra će omogućiti organizovanje mnogobrojnih takmičenja i sportskih
manifestacija, privući zainteresovane goste i turiste.
Comments